CĂN HỘ 1901

Các phương án mặt bằng căn hộ.

  • 01
  • 02
  • 03

1+ KHÔNG GIAN THAY ĐỒ

Phòng Khách và Phòng Ngủ được đặt cạnh ban công để lấy ánh sáng, khí tươi và tận dụng tầm view.

hòng Ngủ được thiết kế thông với Phòng thay đồ hiện đại và Phòng tắm khép kín, phục vụ hoàn hảo nhu cầu cá nhân của những chủ nhân hiện đại và biết hưởng thụ cuộc sống.

Phòng khách và Bếp liên thông, đáp ứng nhu cầu sử dụng linh hoạt, bàn ăn thiết kế thông minh có thể mở rộng cho nhu cầu 5-6 ghế trong trường hợp có thêm khách.

1+ KHÔNG GIAN THAY ĐỒ

Phòng Khách và Phòng Ngủ được đặt cạnh ban công để lấy ánh sáng, khí tươi và tận dụng tầm view.

hòng Ngủ được thiết kế thông với Phòng thay đồ hiện đại và Phòng tắm khép kín, phục vụ hoàn hảo nhu cầu cá nhân của những chủ nhân hiện đại và biết hưởng thụ cuộc sống.

Phòng khách và Bếp liên thông, đáp ứng nhu cầu sử dụng linh hoạt, bàn ăn thiết kế thông minh có thể mở rộng cho nhu cầu 5-6 ghế trong trường hợp có thêm khách.

1+ KHÔNG GIAN THAY ĐỒ

Phòng Khách và Phòng Ngủ được đặt cạnh ban công để lấy ánh sáng, khí tươi và tận dụng tầm view.

hòng Ngủ được thiết kế thông với Phòng thay đồ hiện đại và Phòng tắm khép kín, phục vụ hoàn hảo nhu cầu cá nhân của những chủ nhân hiện đại và biết hưởng thụ cuộc sống.

Phòng khách và Bếp liên thông, đáp ứng nhu cầu sử dụng linh hoạt, bàn ăn thiết kế thông minh có thể mở rộng cho nhu cầu 5-6 ghế trong trường hợp có thêm khách.